Perhetanssiliikunta

TUNNIT TÄLLÄ HETKELLÄ TAUOLLA!
 
Perhetanssiliikunta, vanhempi+lapsi 1-3v. ryhmässä lapsi ja aikuinen nauttivat liikkumisesta ja yhdessäolosta. Teemme sekä liikunnallisia että tanssillisia koreografioita yhdessä lapsen kanssa. Lapset oppivat motorisia taitoja, koordinaatiota ja ryhmässä toimimista vanhemman esimerkkiä seuraten.
 
Tunti sisältää lisäksi yhteisiä leikkejä, temppuratoja ja liikunnallisten taitojen harjoittelua. Tärkeintä on yhdessäolo vanhemman kanssa ja liikunnasta sekä musiikista nauttiminen!