Arvot, Missio ja visio


Missio

Seuran tarkoituksena on tanssiurheiluharrastuksen edistämi­nen ja kehittäminen paikkakunnalla. Kun tanssiurheilua harrastetaan kilpailumielessä, käytetään nimitystä kilpatanssi.

Visio

Seuran visiona on Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry:n kehittäminen Kaakkois-Suomen johtavaksi ja monipuolisimmaksi tanssiseuraksi vuoteen 2025 mennessä.

Seura pyrkii vahvan identiteettinsä ja me-hengen voimin nostamaan harrastajamääräänsä ja kasvattamaan hyviä esikuvia uusille harrastajille. Tätä kautta seuraan saadaan lisää aktiivisia toimijoita, joiden olemassaolo on edellytys vapaaehtoisuuteen perustuvalle seuratoiminnalle. Tavoitteena on, että seuran edustamisesta tulee kunnia-asia ja haluttua myös muualla kuin Kotkassa asuville.

Arvot

1. Yhteisöllisyys

Hyrrissä vallitsee avoin ja kannustava me-henki. Kaikki ovat tasavertaisia toimijoita ja tervetulleita mukaan kehittämään seuraa entisestään. Seurassa vallitsee yhdessätekemisen meininki.

2. Uudistumiskykyisyys

Seura arvostaa historiaansa ja perinteitä, mutta on valmis jatkuvasti uudistumaan ja kehittymään. Hyrrät suhtautuu avoimesti esimerkiksi valmennustoiminnan kehittämiseen ja uusiin lajeihin tarjonnassaan.

3. Hyvinvoiva hyrräläinen

Seura huolehtii jäseniensä hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti. Kilpailevien tanssijoiden kohdalla tämä tarkoittaa lajiharjoittelun lisäksi tietoa terveellisistä elämäntavoista, kuten ravinnosta, unesta, päihteettömyydestä ja antidopingista. Harrastajia ohjataan harrastuksessaan kunkin tarpeiden mukaan. Kaikille järjestetään mahdollisuus esiintymiseen ja halukkaille mahdollisuus kilpailutoimintaan. Lisäksi pidetään huolta, että yhdessäolomahdollisuuksia on tarjolla myös oman tanssiharrastuksen ulkopuolella esimerkiksi avoimien illanistujaisten, tanssien tai kauden päättäjäisten muodossa.

Image

Pelisäännöt

Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry: pelisäännöt kaikille harrastajille:


1. Kaikki ovat tervetulleita tunneille. Tunneilla on
kannustava ja positiivinen ilmapiiri.

2. Tulen terveenä ja ajoissa harjoituksiin.


3. Muistan hyvät käytöstavat ja toisten kannustamisen.
Emme hyväksy kiusaamista tai syrjintää harjoituksissa.


Kiitos, kun noudatat yhteisiä pelisääntöjämme!


Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry